• Home
  • איך לעשות שידור חי

Category : איך לעשות שידור חי

איך שידורים חיים בוידאו יכולים לקדם את העסק שלך

איך שידורים חיים בוידאו יכולים לקדם את העסק שלך? הנה התשובה: http://www.youtube.com/watch?v=USbj44ir85wמה צריך כדי לעשות שידור חי בוידאו (הדרכה)

מה צריך כדי לעשות שידור חי בוידאו. הדרכה של 17 דקות, שבה אנחנו מסבירים בדיוק מהם החומרים הדרושים כדי לאפות בעצמכם שידור חי בוידאו. ההפתעה הגדולה: זה לא יקר ולא קשה :) http://www.youtube.com/watch?v=8jsD50cto-w    Top