• Home
  • הדרכות ושידורים חיים

Category : הדרכות ושידורים חיים

לעצמאות הכלכלית שלך (+המון וידאו חדש)

לעצמאות הכלכלית שלך   אני נוהג אתמול בלילה, נאבק קשות בעיפות כדי שלא להירדם. אני עושה תרגיל תטא הילינג כמו שלמדנו אצל ניצה לא מזמן, ופתאום הכל מתחבר. כל הנקודות. פתאום הצלחתי לנסח בצורה ברורה מה עוצר עסקים מלהגיע ל...


    Top